Microsoft PowerPoint - CURRICULUM NOU

És un projecte que treballa amb un nou concepte de les arts escèniques de carrer.
“Els tecnomobils” son un conjunt de sis aparells escenogràfics de petit format, completament autònoms que permeten la possibilitat d’actuar en tot tipus d’espais.
Volem oferir un marc privilegiat a tots aquells joves artistes amb creacions originals amb difícil cabuda en les sales d’actuació convencionals, permetent així un espai de connexió intèrpret – públic amb un contacte proper i directe, prioritzant la diversitat de disciplines com la dansa, el teatre, el circ … en totes les seves expressions.
* Propostes entre 15-20 minuts  durant tot el dia.
* No necessita cap infrastructura i porta 50 cadires i equips tècniques amb bateria pròpia.