Crema Espectacles neix de la col·laboració de cuatre professionals de reconeguda vàlua, l’escenògraf José Menchero la coreògrafa Anna Planas, l’artista plàstica i escriptora Montserrat Ginesta i l’actor i dramaturg Manuel Veiga per a crear, promoure i projectar espectacles i esdeveniments interdisciplinaris