Crema Espectacles neix de la col·laboració de quatre professionals de reconeguda vàlua, l’ escenògraf José Menchero, la coreògrafa Anna Planas, l’artista plàstica i escriptora Montse Ginesta i l’actor i dramaturg Manuel Veiga, per a crear, promoure i projectar espectacles i esdeveniments interdisciplinaris.

Referències:

P 90-93_JOSE MENCHERO-Def

https://es.wikipedia.org/wiki/Montserrat_Ginesta_Clavell

http://www.boolino.es/es/libros/autor/montserrat-ginesta-clavell/

http://www.manuelveigadramaturgia.net/